Events
Events Archive

Latest Past Events

Chuyển Đổi #4: Thị trường sách Việt Nam – Thất bại & khởi sắc trong hoạt động khuyến đọc

Từ sau Đổi Mới đến nay, thị trường sách Việt Nam đã có nhiều biến chuyển, thay đổi từ sách bao cấp sang một thị trường tự do hơn với sự nở rộ của xuất bản tư nhân. Thế nhưng, nghịch lý đó là, các đơn vị xuất bản rất khó để bán được những […]