10/03/2023

Sách Book Hunter xuất bản & hợp tác

Về Book Hunter

0
Năm Hoạt Động
0
Năm Xuất Bản
0
Tủ sách

Chuyên đề Đọc & Kiến Tạo

Khởi động: 20/11/2022

Chịu trách nhiệm: Nhà văn Hà Thủy Nguyên, người sáng lập Book Hunter

Tập hợp các bài viết và sáng tác do Book Hunter tổ chức nội dung.

Tủ sách Hiểu Thực Tại

Khởi động: 5/5/2023

Chịu trách nhiệm: Nhà văn Hà Thủy Nguyên, sáng lập & chịu trách nhiệm thương hiệu Book Hunter

Dịch thuật và viết các nội dung giải mã cách hiện thực xã hội đang bị chi phối bởi các yếu tố gì.

Tủ sách Siêu Hình

Khởi động: 1/12/2021

Chịu trách nhiệm: Dịch giả Lê Duy Nam, đồng thời là CEO của Công ty TNHH Lyceum & Nhà văn Hà Thủy Nguyên, đồng thời là nhà sáng lập Book Hunter.

Dịch thuật các tác phẩm triết học và tôn giáo cho chúng ta thấy những quy luật của sự sống và vũ trụ.

Tủ sách Lyceum

Khởi động: 1/6/2022

Chịu trách nhiệm: Dịch giả Lê Duy Nam, đồng thời là CEO của Công ty TNHH Lyceum 

Các nghiên cứu và ghi chép về phương pháp dạy & học. 

Tủ sách Huyền Môn

Khởi động: 28/7/2023

Chịu trách nhiệm: Nhà văn Hà Thủy Nguyên & chuyên gia Sophia Ngo

Các nghiên cứu và ghi chép về các pháp tu

Tủ sách Nguyên Lý Lãnh Đạo

Khởi động: 1/10/2023

Chịu trách nhiệm: Lê Duy Nam

Các nghiên cứu và hướng dẫn về lãnh đạo bản thân và doanh nghiệp, tổ chức, quốc gia

Tủ sách Văn hóa ẩm thực

Khởi động: 28/7/2023

Chịu trách nhiệm: Dịch giả Lê Duy Nam, đồng thời là CEO của Công ty TNHH Lyceum 

Các nghiên cứu về sự chuyển dịch của các món ăn và sự kiến tạo nền văn hóa ẩm thực trên thế giới. 

Tủ sách Que Sera

Khởi động: 8/3/2022

Chịu trách nhiệm: Nhà văn Hà Thủy Nguyên, người sáng lập Book Hunter

Các nghiên cứu, bút ký, biện luận xoay quanh vấn đề phụ nữ

Sách hợp tác với các tác giả trong nước

Khởi động: 1/10/2023

Chịu trách nhiệm: Nhà văn Hà Thủy Nguyên, người sáng lập Book Hunter

Hiện nay, tại Việt Nam, có rất nhiều tác giả độc lập đeo đuổi con đường nghiên cứu và sáng tạo. Tuy không hoàn toàn có chung quan điểm và mối quan tâm với các tác giả, nhưng chúng tôi vẫn hỗ trợ các tác giả Việt xuất bản bởi chúng tôi vô cùng trân trọng và khâm phục quá trình làm việc nhiệt huyết và nghiêm túc. 

Các định dạng sách khác

Sách Nói

Nhà cung cấp dịch vụ FONOS

E-Book

Nhà cung cấp dịch vụ NFT Book

Liên hệ hợp tác