10/03/2023

Sách Book Hunter xuất bản & hợp tác

Sách Sắp Xuất Bản

Về Book Hunter

0
Năm Hoạt Động
0
Năm Xuất Bản
0
Tủ sách
0
Dự án quan trọng

Chuyên đề Đọc & Kiến Tạo

Khởi động: 20/11/2022

Chịu trách nhiệm: Nhà văn Hà Thủy Nguyên, người sáng lập Book Hunter

Tập hợp các bài viết và sáng tác do Book Hunter tổ chức nội dung.

Tủ sách Siêu Hình

Khởi động: 1/12/2021

Chịu trách nhiệm: Dịch giả Lê Duy Nam, đồng thời là CEO của Công ty TNHH Lyceum & Nhà văn Hà Thủy Nguyên, đồng thời là nhà sáng lập Book Hunter.

Dịch thuật các kinh nghiệm quản trị xã hội và các xu hướng cải cách xã hội.

Tủ sách Lyceum

Khởi động: 1/6/2022

Chịu trách nhiệm: Dịch giả Lê Duy Nam, đồng thời là CEO của Công ty TNHH Lyceum 

Các nghiên cứu và ghi chép về phương pháp dạy & học. 

Tủ sách Que Sera

Khởi động: 8/3/2022

Chịu trách nhiệm: Nhà văn Hà Thủy Nguyên, người sáng lập Book Hunter

Các nghiên cứu, bút ký, biện luận xoay quanh vấn đề phụ nữ

Các định dạng sách khác

Sách Nói

Nhà cung cấp dịch vụ FONOS

E-Book

Nhà cung cấp dịch vụ NFT Book

Liên hệ hợp tác

Các Dự án sách quan trọng đang triển khai

Nền tảng Aristotle

Khởi động từ 2018 đến nay.

Dự kiến:

– 9 tác phẩm của Aristotle

– 3 cuốn nghiên cứu về Aristotle

– 5 cuốn ứng dụng Aristotle trong đời sống

Nền tảng Thoái tăng trưởng & Phát triển bền vững

Khởi động từ 2019 đến nay.

Dự kiến:

– 1- 2 cuốn/năm

– Các bài giảng, bài viết & hỗ trợ các đơn vị kinh doanh theo mô hình này.

Nền tảng Athur Schopenhauer

Khởi động từ 2021 đến nay.

Dự kiến:

– 3 tác phẩm của A.Schopenhauer

– Bài giảng về triết học A.Schopenhauer

Nền tảng lý thuyết giáo dục của John Holt

Khởi động từ 2021 đến nay.

Dự kiến:

– 6 tác phẩm

– Bài giảng tóm lược lý thuyết