Book Exploring #8: Aristotle và lý tưởng giáo dục Hy Lạp cổ đại

Mở đầu tháng Sáu với chủ đề GIÁO DỤC VÌ HIỆN TẠI HAY VÌ TƯƠNG LAI, Book Hunter cho ra mắt tác phẩm Aristotle & Lý tưởng giáo dục Hy Lạp cổ đại của Thomas Davidson, thuộc Tủ sách Lyceum. Tác phẩm là công trình nghiên cứu của tác giả về các lý tưởng giáo […]