01 - Nền tảng tư vấn ứng dụng & mở rộng tri thức

Book Hunter Lyceum

“Lyceum” là nơi Aristotle và các môn đệ của ông thuyết giảng các vấn đề về triết học và tri thức tại Hy Lạp cổ đại. Được truyền cảm hứng từ đó, Book Hunter đã xây dựng hệ thống chia sẻ tri thức Book Hunter Lyceum…

03

Sự kiện thảo luận

02 - Tutoring 1-1

Tri thức thực tiễn

Không đơn giản là những kỹ năng, mà là sử dụng lý trí để thực hiện các việc làm đúng đắn. Các khóa Tutoring cung cấp lộ trình rèn luyện năng lực làm việc và hành động trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống.

Những tri thức được đúc rút từ sách, kinh nghiệm hoạt động 10 năm của Book Hunter và những hiểu biết của các chuyên gia tự do với chuyên môn sâu trong nhiều lĩnh vực.

04 - Video bài giảng

Lý thuyết

05 - Trao đổi kiến thức trong các khóa học và thảo luận tri thức đa lĩnh vực.

Diễn đàn trao đổi

Chỉ hiểu biết với mục đích cụ thể mới có tính thực tiễn và mang tính kiến tạo

Châm ngôn của Aristotle

06 - Sách nền tảng

BST Sách nâng cao tri thức cho cá nhân

Những cuốn sách phù hợp với mỗi chương trình học.

07 - Khóa học trải nghiệm

Tương tác trực tiếp

Các khóa học thực hành trực tiếp với sự hướng dẫn của các chuyên gia.