Cung cấp các bài giảng lý thuyết nền tảng và thực tiễn

Khóa học & Workshop

Khóa học & Workshop mới

Các khóa học được thiết kế đi từ lý thuyết về nguyên lý, kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn được đúc rút và hệ thống hóa. Các bài giảng được cập nhật liên tục song song với quá trình học hỏi của người hướng dẫn và thực tế. 

Workshop trải nghiệm

Các workshop được tổ chức với sự hướng dẫn trực tiếp tại các địa điểm của Book Hunter hoặc của các đối tác.