Latest Past Events

NAM PHONG #11: THỜI KÌ TỰ CHỦ ĐẦU TIÊN

Đến với Nam Phong #11, nhà văn Hà Thủy Nguyên sẽ đề cập đến các câu chuyện trong quá trình xây dựng nền tự chủ đầu tiên kể từ nhà họ Khúc cho tới thời Ngô Quyền. Sự kiện sẽ không chỉ trình bày về những cuộc giao tranh mà còn đề cập đến các yếu tố văn hóa và giao thoa tương tác giữa các tộc người khác nhau trên mảnh đất miền Bắc Việt Nam.

Read & Chat #8: Cùng đọc bộ đôi LÝ THUYẾT GIÁO DỤC JOHN HOLT để học cách hiểu và tin tưởng TRẺ EM

Trong số Read & Chat tuần này, mời bạn hãy cùng anh Lê Duy Nam - CEO và trưởng nhóm dịch của Book Hunter - đọc và thảo luận về hai cuốn "Trẻ em học như thế nào" và "Trẻ em khó học thế nào" để hiểu hơn về lý thuyết giáo dục của John Holt - tin trẻ và hiểu trẻ.

Nam Phong #10: XUNG ĐỘT VÀ GIAO THOA VĂN HÓA THỜI BẮC THUỘC

Mở đầu cho các sự kiện tháng Mười của Book Hunter sẽ là buổi thứ 10 của Nam Phong - series thảo luận về lịch sử và văn hóa Việt Nam. Trong buổi thảo luận này, chúng ta sẽ cùng bàn về XUNG ĐỘT VÀ GIAO THOA VĂN HÓA THỜI BẮC THUỘC. Không chỉ là […]