Read&Chat #24: Đối thoại về “Trung Quốc thoát khỏi bẫy nghèo như thế nào” cùng tác giả Yuen Yuen Ang và đội ngũ thực hiện dự án của Book Hunter

Làm thế nào mà chỉ trong 35 năm, Trung Quốc đã biến chuyển từ vũng nước tù của chủ nghĩa xã hội thành kẻ phá bĩnh toàn cầu? -  Đó chính là đề mục mà Phó giáo sư khoa học người Singapore, Yuen Yuen Ang, trình bày trong công trình nghiên cứu công phu của […]