12/03/2023

Đội ngũ Book Hunter

Đội ngũ vận hành

Sáng Lập & Quản Trị

Nhà văn Hà Thủy Nguyên

Founder & Định hướng chiến lược, tác giả của Book Hunter

Dịch giả Lê Duy Nam

CEO & Quản lý chất lượng của Book Hunter

Thành viên vận hành

Dịch giả Nhã Phong

Quản lý thông tin

Dịch giả Lê Ái

Quản lý sản phẩm

Chuyên gia hợp tác chuyên môn thực tiễn

Dịch giả Sophia Ngo

Sức khỏe, Chữa lành tự nhiên, Yoga & Ayurveda

Nhà nghiên cứu Bùi Minh Hào

Nhân học & Bản địa học phê phán, văn hóa tộc người, tác giả

Dịch giả Nguyễn Phương Anh

Thoái Tăng Trưởng & Phát triển bền vững

Nông dân Nguyễn Dương Anh

Văn hóa trà & canh tác thuận tự nhiên

Nông dân Bùi Phương Linh

Nông nghiệp thuận tự nhiên

Nghệ nhân Phạm Tuấn Anh

Cà phê đặc sản & Quản lý dự án Công nghệ

Cộng tác viên Nghiên cứu & Nội dung chia sẻ tri thức

Dịch giả Nguyễn Phương Mạnh

Khoa học não bộ & Lịch sử chính trị, dịch giả

Cô giáo Nguyễn Thị Bích Thủy

Quản lý giáo dục

Nguyễn Hoàng Dương

Thần thoại học & văn học, tác giả

Cộng tác viên Dịch thuật thân thiết

Dịch giả Thiên Trang

Các tác phẩm của Schopenhauer

Dịch giả Quách Trọng

Hiệu đính sách & các tác phẩm giáo dục

Dịch giả Nguyễn Nghĩa Long

Dịch thuật kinh tế, chính trị, tài chính

Dịch giả Nguyễn Việt Hải

Các tác phẩm văn chương

Dịch giả Lê Minh Tân

Các tác phẩm triết học & văn hóa

Dịch giả Thảo Minh

Các tác phẩm chính trị xã hội

Dịch giả Đặng Hà Nguyên

Giáo dục, quyền con người, văn hóa Trung Quốc

Dịch giả nhí Lily

Sách thiếu nhi

...và có sự góp mặt của nhiều tác giả, dịch giả, chuyên gia khác trong rất nhiều dự án sách & dự án tri thức của Book Hunter...

Tìm hiểu thêm về các dự án sách do Book Hunter xuất bản