05/11/2022

NAM PHONG #11: THỜI KÌ TỰ CHỦ ĐẦU TIÊN

Đến với Nam Phong #11, nhà văn Hà Thủy Nguyên sẽ đề cập đến các câu chuyện trong quá trình xây dựng nền tự chủ đầu tiên kể từ nhà họ Khúc cho tới thời Ngô Quyền. Sự kiện sẽ không chỉ trình bày về những cuộc giao tranh mà còn đề cập đến các yếu tố văn hóa và giao thoa tương tác giữa các tộc người khác nhau trên mảnh đất miền Bắc Việt Nam.