01 - Nền tảng tư vấn ứng dụng & mở rộng tri thức

Book Hunter Lyceum

“Lyceum” là nơi Aristotle và các môn đệ của ông thuyết giảng các vấn đề về triết học và tri thức tại Hy Lạp cổ đại. Được truyền cảm hứng từ đó, Book Hunter đã xây dựng hệ thống chia sẻ tri thức Book Hunter Lyceum…

03

Sự kiện thảo luận

02 - Tutoring 1-1

Tri thức thực tiễn

Không đơn giản là những kỹ năng, mà là sử dụng lý trí để thực hiện các việc làm đúng đắn. Các khóa Tutoring cung cấp lộ trình rèn luyện năng lực làm việc và hành động trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống.

Những tri thức được đúc rút từ sách, kinh nghiệm hoạt động 10 năm của Book Hunter và những hiểu biết của các chuyên gia tự do  với chuyên môn sâu trong nhiều lĩnh vực.

04 - Video bài giảng

Lý thuyết

05 - Cố vấn xây dựng nền tảng văn hóa và tri thức, giải quyết các khủng hoảng trong định hướng phát triển cá nhân.

Trao đổi cá nhân 1-1

Khoa Học là sự kết hợp giữa Tri Kiến và Trực Giác, và có đối tượng là những thứ quý giá nhất ở bản chất của chúng.

Châm ngôn của Aristotle

06 - Tri thức cho thanh thiếu niên

Hỗ trợ tự học & thực hiện dự án cá nhân

Các chương trình homeschooling, dự án dịch thuật, văn hóa và lịch sử Việt Nam, hoạt động xã hội… cho các bạn nhỏ.

07 - Giải pháp cho doanh nghiệp & tổ chức

Cố vấn tối ưu quản trị & phát triển

Xây dựng đời sống lành mạnh cho nhân sự, kiến thức lý thuyết quản lý và nền tảng văn hóa xã hội, các xu hướng phát triển trong thời đại mới.