CEO của Book Hunter & Công ty TNHH Truyền thông & giáo dục Lyceum, Dịch giả, Cố vấn dịch thuật
Lê Duy Nam

Khóa học:

  1. CLB Dịch nhí
  2. CLB Dịch giả trẻ online
  3. Khóa Coaching 1-1: Dịch thuật Anh Việt

Các hoạt động khác:

  1. Chịu trách nhiệm chất lượng dịch thuật
  2. Diễn giả các chủ đề chính trị, kinh tế bền vững
  3. Quan hệ quốc tế

Chuyên môn

- Sinh năm 1989, Triệu Sơn, Thanh Hóa
- Đã từng học tại Khoa điện tử Viễn Thông, Đại học Bách Khoa, Hà Nội
- Công việc hiện tại: CEO tại Book Hunter & Công ty TNHH Truyền thông và Giáo dục LYCEUM, Trưởng bộ phận Publishing & Chịu trách nhiệm chất lượng dịch thuật, Chịu trách nhiệm Quan hệ Quốc Tế, Cố vấn & đào tạo dịch thuật Anh Việt.
- Hướng nghiên cứu/hoạt động chính: tham gia dịch các tác phẩm Triết học, Chính trị và Lịch sử chính trị.
.
- Các hoạt động học thuật/nghiên cứu đã tham gia, sáng tác đã có:
1. Hiệu đính “Nghệ thuật và Thợ thủ công”, Tiểu luận triết học nghệ thuật của Oscar Wilde, NXB Hội Nhà Văn, NXB Đà Nẵng.
2. Đồng dịch giả “Rumi Tinh tuyệt”, Tập thơ của Rumi được Coleman Barks chuyển ngữ sang tiếng Anh, NXB Hội Nhà Văn.
3. Đồng dịch giả và hiệu đính “Chiến thắng của Đô thị”, Tác phẩm nghiên cứu Đô thị học của Nhà Kinh tế học Đô thị nổi tiếng Edward Glaeser, NXB Hội Nhà Văn.
4. Đồng dịch giả và hiệu đính “Luân lý học”, Tác phẩm Triết học Kinh điển của Aristotle, NXB Đà Nẵng.
5. Hiệu đính “Nước Mỹ chuyện chưa kể”, Lịch sử về nước Mỹ thế kỷ XX của Oliver Stone và Peter Kuznick, NXB Đà Nẵng.
6. Hiệu đính “Kinh tế học thiêng liêng”, Kinh tế học Bền vững của Charles Eisenstein, NXB Đà Nẵng.
7. Chủ biên “Bàn về Nền tảng Đạo đức” Tác phẩm Triết học Kinh điển của Arthur Schopenhauer, NXB Đà Nẵng.
8. Chủ biên “Các hệ thống bầu cử trên thế giới”, Tác phẩm Chính trị học về các hệ thống bầu cử trong thế kỷ XX, NXB Đà Nẵng.
9. Đồng dịch giả “Thuận theo hoàn cảnh – Không có chiến lược phát triển vạn năng”, Tác phẩm về quản trị và tăng trưởng của chuyên gia Ngân hàng Thế giới, Brian Levy, NXB Tri Thức.
.
-Các hoạt động xã hội đã tham gia:
1. Giải Nhất cuộc thi ảnh chủ đề “How green is your city” trong tháng chiến dịch “I am Green” do Hội Đồng Anh tổ chức năm 2010.
2. Tham gia Amazing Thailand Film Challenge tại Thailand International Film Destination Festival năm 2014.
3. Tham dự chương trình học tập ngắn hạn về Xã hội dân sự, Lịch sử và Văn hóa tại Paris, Pháp do Interface Francophone tài trợ.
4. Tham gia chương trình thực tập điều trần nhân quyền của Liên hiệp quốc, do Viện iSee tài trợ.