12/03/2023

Đội ngũ chuyên gia

Đội ngũ Book Hunter

Sáng Lập & Quản Trị

Nhà văn Hà Thủy Nguyên

Founder & Định hướng chiến lược của Book Hunter

Lê Duy Nam

CEO & Quản lý chất lượng dịch thuật của Book Hunter

Nhân sự chính thức

Nhã Phong

Quản lý chất lượng nội dung

Lê Ái

Quản lý chất lượng hình ảnh

Ngô Thúy Hoa

Quản lý kinh doanh

Chuyên gia hợp tác chuyên môn

Sophia Ngo

Sức khỏe, Chữa lành tự nhiên, Yoga & Ayurveda

Phạm Tuấn Anh

Cà phê đặc sản

Nguyễn Dương Anh

Văn hóa trà & canh tác thuận tự nhiên

Nguyễn Phương Anh

Thoái Tăng Trưởng & Phát triển bền vững

Bùi Phương Linh

Nông nghiệp thuận tự nhiên

Cộng tác viên Dịch thuật

Thiên Trang

Các tác phẩm của Schopenhauer

Quách Trọng

Hiệu đính sách

Lê Minh Tân

"Biện Luận" của Aristotle

Cộng tác viên Nghiên cứu

Bùi Minh Hào

Văn hóa tộc người và bản địa học phê phán

Nguyễn Hoàng Dương

Thần thoại học & văn học

Hữu Vi

Văn hóa và xã hội tộc người