Nhà nghiên cứu nhân học Bùi Minh Hào

– Sinh năm 1985, tại Thanh Chương, Nghệ An
– Công việc hiện tại: Nghiên cứu độc lập. Đào tạo chuyên môn tại Khoa Nhân học, Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
– Hướng nghiên cứu chính: Dành sự quan tâm chủ yếu về bản địa học; quá trình hình thành và phát triển kinh tế thị trường vùng dân tộc thiểu số; Về vốn văn hóa và quá trình vận dụng vốn văn hóa vào phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số.

Sách xuất bản

Các hoạt động học thuật/nghiên cứu tiêu biểu đã tham gia

 1. Bùi Minh Hào (2015), “Từ truyền thống đến thị trường: sự chuyển đổi kinh tế của người Dao Đỏ ở xã Tả Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai”, Tạp chí Thông tin khoa học xã hội, Số 8, tháng 8/2015 .- Tr. 31-40.
 2. Bùi Minh Hào (2015), “Tri thức dân gian về nghề nấu rượu của người Hmong ở xã Bản Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai”, Tạp chí Nguồn sáng Dân gian, số 3(56), 2015, tr 72-80.
 3. Bùi Minh Hào (2016), “Vai trò của tri thức dân gian trong phát triển kinh tế hàng hóa của người Dao”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, (382), tr. 28-31.
 4. Bùi Minh Hào (2018), “Sự định vị và tính phản thân trong nghiên cứu định tính: một tiếp cận phương pháp luận trong nghiên cứu kinh tế thị trường của người Dao ở huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai”, Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc, (22), tr. 55-61.
 5. Bùi Minh Hào (2018), “Vốn văn hóa trong phát triển kinh tế thị trường của người Dao: Một tiếp cận lý thuyết nhân học”, Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, (6), tr. 29-36.
 6. Bùi Minh Hào (2018), “Khảo cứu và đánh giá tình hình nghiên cứu về kinh tế thị trường của người Dao trong quá trình phát triển vùng núi Tây Bắc”, Tạp chí nghiên cứu dân tộc, (23), tr. 119-125.
 7. Bùi Minh Hào (2020), “Mạng lưới thương mại thuốc tắm của người Dao ở Sa Pa: Một tiếp cận về nhân học phát triển”, Tạp chí Khoa học xã hội và Nhân văn, tập 6, (2b), tr. 275-292.
 8. Bùi Minh Hào (2021), “Vốn văn hoá và tiếp cận vốn văn hoá trong nghiên cứu phát triển”, Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư, (1), tr. 135-140.
 9. Bùi Minh Hào (2021), “Vốn văn hoá trong phát triển du lịch cộng đồng (nghiên cứu trường hợp người Dao ở xã Tả Phìn, Sa Pa, Lào Cai”, Tạp chí Nghiên cứu Văn hoá Việt Nam, (1), tr. 22-34.
 10. Bui Minh Hao (2021), “The Dao Cardamom Commercial Network in A High Region Community of North West Vietnam”, Journal of Business and Economics, ISSN 2155-7950, USA March 2021, Volume 12, (3), pp. 330-340.
 11. Bùi Minh Hào (2021), Bình đẳng như là sự khác biệt được tôn trọng”: Vốn văn hóa, kinh tế thị trường và giới trong cộng đồng người Dao ở huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai”. Tham luận trình bày tại Hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam học lần thứ VI “Việt Nam chủ động hội nhập và phát triển bền vững”. Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Hà Nội, ngày 28-29/10/2021.
 12. Bui Minh Hao, Tran Thi Minh Anh, Nguyen Tran Minh Ngoc Nguyen Thi My Ngoc, Nguyen Dinh Cao Tri (2021), “Associating With Developed Purpose Network Of Community-Based Tourism Of The Dao People In Northwest Vietnam”, In 13th Neu-Kku International Conference “Socio-Economic And Environmental Issues In Development. Khon Kaen university and National Economics University Proceedings. Hanoi, 10 June, 2021. Finance Publishing House. Pp 1893-1908.
 13. Bùi Minh Hào (2021), “Niềm vui và nỗi lo: động thái của người nông dân trước sự thay đổi của môi trường do sản xuất nông nghiệp”. Tham luận trình bày tại Hội thảo khoa học quốc tế “Nhân học và Môi trường ở Việt Nam đương đại”, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN tổ chức, Hà Nội, ngày 08/12/2021.
 14. Bùi Minh Hào (2022), Vốn văn hóa trong phát triển kinh tế thị trường vùng dân tộc thiểu số. Sách chuyên khảo. Nxb Đại học Vinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *