Dịch giả Nguyễn Phương Mạnh

Sinh năm 1992 tại Hà Nội, dịch giả Nguyễn Phương Mạnh là một người bạn thân thiết đã gắn bó và hợp tác với Book Hunter từ năm 2013. Anh hiện đang làm việc tại một công ty công nghệ, nhưng vẫn tham gia các dự án dịch thuật và tự nghiên cứu theo mối quan tâm của riêng mình. Những chủ đề Phương Mạnh quan tâm bảo gồm: Kinh tế học thể chế, Khoa học não bộ Khoa học Nhận thức, Lịch sử Hiện đại, Quản trị Xã hội…

Dịch thuật

Dịch giả Nguyễn Phương Mạnh đã tham gia dịch nhiều dự án sách của Book Hunter bao gồm:
– Nước Mỹ chuyện chưa kể
– Sinh Tồn của đô thị
– Thuận theo hoàn cảnh
– Trung Quốc thoát khỏi bẫy nghèo như thế nào
– NGUỒN GỐC CẢM XÚC là cuốn sách do Phương Mạnh lựa chọn đề xuất dịch với Book Hunter.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *