Dịch giả Lê Minh Tân

Sinh năm 1997, dịch giả Lê Minh Tân hiện theo học chuyên ngành ThS Văn hoá học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Các lĩnh vực bạn quan tâm bao gồm: Lịch sử, Nhân học văn hoá, Chính trị – Quan hệ quốc tế, Giáo dục, Truyền thông.

Dịch thuật

Dịch giả Lê Minh Tân đã tham gia dịch nhiều dự án sách của Book Hunter bao gồm:
– Sinh tồn của đô thị (đồng dịch giả), NXB Đà Nẵng và Book Hunter (2022)
– Biện luận, NXB Đà Nẵng và Book Hunter (2022)
– Thời và trị trong Lã thị Xuân Thu, NXB Phụ nữ Việt Nam và Book Hunter (2023)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *