Dịch giả Thiên Trang

Sinh năm 1993, dịch giả Thiên Trang tốt nghiệp với Luận án về Chính sách truyền thông tại Na Uy, từng là cây viết về các hoạt động âm nhạc và văn hoá tại châu Âu cho Tạp chí Tia sáng và Báo Khoa học và Phát triển. Chủ đề cô quan tâm và nghiên cứu bao gồm: Chính sách phát triển, Âm nhạc, Triết học

Các dự án dịch thuật từng tham gia với Book Hunter:

– Những tiểu luận bàn về tồn tại của Schopenhauer, NXB Đà Nẵng và Book Hunter (2022)

– Bàn về nền tảng đạo đức – Schopenhauer, NXB Đà Nẵng và Book Hunter (2022)

– Thế giới như là ý chí và ý niệm, NXB Đà Nẵng và Book Hunter (2024)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *