Câu lạc bộ Dịch giả Nhí từ 8 đến 14 tuổi

Từng thành công dẫn dắt những Dịch giả nhí bước vào con đường  dịch thuật và chọn dịch sách như một hoạt động ngoại khóa bổ ích, Book Hunter mong muốn tiếp tục lan rộng tinh thần khám phá tri thức và rèn luyện trí tuệ ở các bạn nhỏ. Do đó, Book Hunter đã xây dựng chương trình hướng dẫn dịch thuật và sinh hoạt dịch thuật trong CLB Dịch giả Nhí từ 8-14 tuổi