Thông tin dịch giả/tác giả của Book Hunter

Cảm ơn đã cộng tác cùng Book Hunter trong công việc xuất bản. Để giúp chúng tôi có thể hoàn thiện sản xuất và truyền thông chỉn chu hơn cho cuốn sách, vui lòng điền các thông tin sau đây.

Lưu ý: Các thông tin dưới đây đều không bắt buộc, hãy điền thông tin mà bạn muốn chúng tôi công khai; bỏ trống nếu cảm thấy không cần thiết hoặc không muốn công khai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *