01/01/2023

CityFact #5: Bất ổn của Freelancer trong phát triển cá nhân và nền kinh tế

Trong buổi giao lưu thảo luận CityFact #5, chị Hà Thủy Nguyên sẽ chia sẻ chi tiết với những người tham dự về quá trình làm freelancer của mình, những bất ổn của việc hành nghề tự do trong phát triển cá nhân và nền kinh tế, đồng thời đưa ra các giải pháp và lời khuyên giúp các bạn trẻ và các doanh nghiệp tìm lối đi đúng đắn trong lao động.