26/02/2023

Book Exploring #3: Cà phê sáng với Aristotle & nhận diện ông giữa ma trận ngôn từ

Từ năm 2018, Book Hunter bắt đầu triển khai dịch các tác phẩm của Aristotle sang Tiếng Việt, mở đầu bằng “Luân Lý Học” của Aristotle và mới đây là Bộ Tứ Thế giới quan của Aristotle bao gồm “Siêu Hình Học”, “Biện Luận”, “Chủ Đề”, “Bàn về linh hồn”. Trong tương lai, Book Hunter sẽ tiếp tục dịch và xuất bản các cuốn sách của Aristotle. 

13/12/2022

Book Exploring #1: Đọc Toàn tập Những Vệ Thần của tuổi thơ của William Joyce & thấu hiểu vai trò của trí tưởng tượng trong đời sống

Nhân dịp xuất bản toàn tập NHỮNG VỆ THẦN CỦA TUỔI THƠ, Book Hunter chúng mình sẽ tổ chức buổi giao lưu offline Book Exploring số đầu tiên với chủ đề: Đọc Toàn tập Những Vệ Thần của tuổi thơ của William Joyce & thấu hiểu vai trò của trí tưởng tượng trong đời sống vào thứ Bảy và Chủ Nhật ngày 17-18/12/2022.