13/12/2022

Book Exploring #1: Đọc Toàn tập Những Vệ Thần của tuổi thơ của William Joyce & thấu hiểu vai trò của trí tưởng tượng trong đời sống

Nhân dịp xuất bản toàn tập NHỮNG VỆ THẦN CỦA TUỔI THƠ, Book Hunter chúng mình sẽ tổ chức buổi giao lưu offline Book Exploring số đầu tiên với chủ đề: Đọc Toàn tập Những Vệ Thần của tuổi thơ của William Joyce & thấu hiểu vai trò của trí tưởng tượng trong đời sống vào thứ Bảy và Chủ Nhật ngày 17-18/12/2022.