25/10/2022

Read & Chat #8: Cùng đọc bộ đôi LÝ THUYẾT GIÁO DỤC JOHN HOLT để học cách hiểu và tin tưởng TRẺ EM

Trong số Read & Chat tuần này, mời bạn hãy cùng anh Lê Duy Nam – CEO và trưởng nhóm dịch của Book Hunter – đọc và thảo luận về hai cuốn “Trẻ em học như thế nào” và “Trẻ em khó học thế nào” để hiểu hơn về lý thuyết giáo dục của John Holt – tin trẻ và hiểu trẻ.