31/01/2023

Read&Chat#21: Đọc “Cung oán ngâm khúc” của Nguyễn Gia Thiều và tìm hiểu về tâm trạng của trí thức quý tộc trong thời loạn

“Truyện Kiều” của Nguyễn Du, “Chinh phụ ngâm khúc” của Đặng Trần Côn và “Cung Oán ngâm khúc” của Nguyễn Gia Thiều tạo thành bộ ba trường thi cổ phong của văn học Việt Nam thế kỷ 18 với văn phong trang nhã, chuẩn mực chuyển tải nỗi niềm thế sự trước thời đại loạn lạc.