Dịch & Hiểu Aristotle

Để bổ trợ độc giả ĐỌC HIỂU Aristotle và trau rèn KỸ NĂNG DỊCH THUẬT thông qua giải pháp xử lý các tình huống ngôn ngữ phức tạp trong các tác phẩm của ông, Book Hunter tổ chức Online Workshop DỊCH & HIỂU ARISTOTLE kéo dài 16 buổi vào thứ 3&5 hàng tuần.