16/12/2022

Ra mắt sách THUẬN THEO HOÀN CẢNH: Không có một chiến lược phát triển vạn năng – Nghiên cứu vĩ mô về các chính sách đầu tư phát triển của chuyên gia World Bank

“Thuận theo hoàn cảnh”, tức tùy theo tình hình của mỗi quốc gia, tìm một khởi điểm đặc thù thúc đẩy khiến những hệ thống phức tạp và mang tính phụ thuộc lẫn nhau sẽ tiến hóa từng bước một theo thời gian, lần lượt cho đến khi thay đổi cả nền tảng.