Calendar of Events

H T2

B T3

T T4

N T5

S T6

B T7

C CN

1 event,

Read&Chat: Lã thị Xuân Thu – Lã Bất Vi

1 event,

-

Book Exploring: LEVIATHAN của Thomas Hobbes – Mối quan hệ giữa nhà nước và con người

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

-

Tương giao #3: GẶP GỠ DƯỠNG SINH ẤN ĐỘ VÀ TRUNG HOA

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

-

Văn hóa ẩm thực Nhật Bản: Từ chủ nghĩa hoàn hảo đến bản sắc dân tộc và chuyển đổi xã hội

0 events,

0 events,

1 event,

Read &Chat: “Những vệ thần của tuổi thơ” của William Joyce – Thế giới siêu hình dành cho trẻ nhỏ

1 event,

2 events,

-

Thảo luận online: Về Hội nghị Thoái tăng trưởng quốc tế lần thứ 9 tại Zagreb

2 events,

-

Path of Book #2: Học trong sách & Học ở trường