GIAO #15: Hành trình của chủ thể trong ma trận diễn ngôn- Dưới góc nhìn của Jacques Lacan
GIAO #15: Hành trình của chủ thể trong ma trận diễn ngôn- Dưới góc nhìn của Jacques Lacan
Loading Events
  • This event has passed.
Lịch trình tháng

GIAO #15: Hành trình của chủ thể trong ma trận diễn ngôn- Dưới góc nhìn của Jacques Lacan

Chủ nghĩa cá nhân luôn thúc đẩy con người “hãy sống là chính mình” và “hãy tự do làm những điều mình muốn” trước muôn vàn áp lực và chi phối của xã hội, nhưng vẫn chưa có câu trả lời thuyết phục cho câu hỏi “tôi thực sự là ai?” Trong buổi nói chuyện “Hành trình của chủ thể trong ma trận diễn ngôn – dưới góc nhìn của Jacques Lacan,” chúng ta sẽ cùng chủ thể [subject] đi tìm câu trả lời “tôi là ai.” Thuyết Phân tâm học [Psychoanalytic Theory] của Lacan sẽ đem đến chúng ta từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi nhận định rằng tôi không phải là tôi: tôi là chủ thể [$] đang lưu lạc trong cõi Tượng [the Symbolic] của Vô thức [the Unconscious] để tìm lại chính mình.

.

=========

Thông tin về diễn giả:

.

Diễn giả Nguyễn Thúc Cường hiện nay đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành Chính trị học và Quan hệ quốc tế trường đại học Mcgill ở Canada. Chủ đề nghiên cứu tiến sĩ về sự hình thành của chủ nghĩa dân tộc và phong trào xã hội dân sự ở Việt Nam hậu Đổi Mới dưới góc nhìn của thuyết diễn ngôn hậu cấu trúc, thuyết xã hội học của Pierre Bourdieu & Anthony Giddens, và thuyết phân tâm học của Jacques Lacan.

Chi tiết sự kiện
Tháng Ba 4, 2022
9:00 Chiều - 10:30 Chiều
Người tổ chức: Book Hunter
Người tổ chức: Book Hunter Lyceum
Công ty TNHH Truyền thông và Giáo dục LYCEUM
Mã số doanh nghiệp: 0109952504, ngày cấp 4/4/2022, quận Đống Đa, Hà Nội.
Địa chỉ: số 81B ngõ 592 Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
Phone: +84964491749
Email: admin@thebookhunter.org