Trực giác

Trực giác là cái con người cần rèn luyện vì nó giúp con người đạt được những tiên đề, những thứ không thể đạt được bằng các loại tri thức khác. Cái cảm nhận đẹp, xấu, đúng, sai… vốn sẵn có trong trực giác của mỗi người.

Hiển thị kết quả duy nhất