Events
Events Archive

Nam Phong #7: Huyền sử Văn Lang – Truy nguyên để hiểu tâm lý chính trị

Nếu bạn từng quan tâm đến các mẩu Huyền sử Văn Lang vài vai trò chính trị của chúng, hãy tham gia sự kiện thảo luận HUYỀN SỬ VĂN LANG - TRUY NGUYÊN ĐỂ HIỂU TÂM LÝ CHÍNH TRỊ với Nhà Văn Hà Thủy Nguyên. Tại sự kiện, nhà văn Hà Thủy Nguyên sẽ từng […]