Danh sách cố vấn

Hà Thủy Nguyên

Nhà văn, Brand Manager

Lê Ái

Dịch giả, Thiết kế

Lê Duy Nam

CEO của Book Hunter & Công ty TNHH Truyền thông & giáo dục Lyceum, Dịch giả, Cố vấn dịch thuật

Lê Hải Anh

Dịch giả, Trợ giảng dịch thuật và viết truyền thông

Nhã Phong

Chuyên viên nội dung, Biên tập viên

Phạm Tuấn Anh

Chuyên gia IT, quản lý dự án & Roaser có chứng chỉ của Viện Kiểm định chất lượng cà phê thế giới

Sophia Ngo

Chuyên gia Yoga & Ayurveda, Dịch giả

Tìm hiểu dịch vụ của chúng tôi