Là Công Dân

Là Công Dân

Free
Instructor
Reviews
Rating
la-cong-dan

Con người là sinh vật mang tính chính trị“. Khi Aristotle tuyên bố trong tác phẩm “Chính trị luận” kinh điển của mình như vậy, ông muốn nhấn mạnh sự khác biệt của con người và con vật. Con vật tương tác với nhau do bản năng, trong khi con người tương tác với nhau không chỉ có bản năng mà còn có ý thức. Tính ý thức ấy chính là tính chính trị. Từ đó, con người dần hình thành ý thức công dân của mình với xã hội và nhà nước. Chúng tôi thực hiện series Là Công Dân với mong muốn góp phần nâng cao nhận thức về quyền và trách nhiệm của công dân trong cộng đồng.

Reviews

0 Rated 0 out of 0 Ratings
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars

Members Info

Danh sách các bạn đã tham gia khóa học