Tutoring 1-1: Dịch thuật Anh Việt
Tutoring 1-1: Dịch thuật Anh Việt

Tutoring 1-1: Dịch thuật Anh Việt

6.000.000 - 15.000.000 VND
Instructor
Category
Reviews
Rating
coaching-dich-thuat

Khi bạn luyện tập dịch thuật, bạn đang bước vào quá trình học cách hiểu và sử dụng tiếng Anh một cách nghiêm túc.

Chúng ta luyện dịch thuật Anh Việt, dù có trở thành dịch giả hay không, thì cũng đều đòi hỏi sự phối hợp của nhiều kỹ năng như: đọc hiểu tiếng Anh, nắm bắt khái niệm, phân tích ngữ pháp tiếng Anh, vận dụng ngôn ngữ tiếng Việt đúng ý.

Vì vậy, luyện dịch thuật tức là bạn đang luyện phối hợp nhiều kỹ năng khác nhau trong sử dụng cả tiếng Anh và tiếng Việt.

Bạn sẽ luyện tập các kỹ năng sau trong quá trình thực hành dịch thuật:

  • Phân tích ngữ pháp tiếng Anh & nắm bắt các mẫu câu và thành ngữ trong tiếng Anh
  • Nắm bắt nội hàm ngữ nghĩa của các khái niệm & gia tăng vốn từ vựng tiếng Anh.
  • Sử dụng tiếng Việt chính xác về ngữ nghĩa.
  • Diễn đạt tiếng Việt gọn gàng, mềm mại.
  • Tra cứu kiến thức và đọc sâu.
  • Hiểu về các vấn đề xuất bản sách dịch tại Việt Nam.

Khóa Coaching 1-1: Dịch Anh Việt được chia làm 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1: 3 tháng nắm bắt nguyên tắc

Đây là giai đoạn phát hiện các thiếu sót trong sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt của học viên, để từ đó đưa ra lộ trình và bài tập luyện dịch phù hợp với năng lực của học viên.

Ở giai đoạn này, học viên sẽ luyện dịch các bài ngắn, phù hợp với năng lực. Đồng thời, giảng viên sẽ hướng dẫn học viên làm quen với các nguyên tắc dịch ngay trong quá trình thực hành dịch.

Giai đoạn 2: 6 tháng dịch sách

Học viên sẽ chính thức bắt tay vào dịch một cuốn sách theo nhu cầu và năng lực của cá nhân.

Trong quá trình dịch, giảng viên sẽ hướng dẫn học viên cách tra cứu những kiến thức trong sách, áp dụng các nguyên tắc dịch đã được luyện ở giai đoạn 1 vào quá trình dịch.

Trong quá trình chữa lỗi, giảng viên sẽ phân tích các vấn đề khác biệt giữa diễn đạt tiếng Anh và diễn đạt tiếng Việt.

Giai đoạn 3: 3 tháng để hoàn thiện một cuốn sách

Nếu bạn thực sự mong muốn trở thành một dịch giả chuyên nghiệp, có thể tự tin làm các công việc như biên tập & hiệu đính bản dịch, xuất bản sách dịch, đưa cuốn sách ra thị trường…, có thể bạn sẽ quan tâm đến giai đoạn này của khóa Coaching Dịch thuật Anh Việt.

Bạn sẽ được học về vấn đề bản quyền, cách tự biên tập bản dịch, cách làm việc với nhà xuất bản, nhà in…

Lộ trình 3 tháng: căn bản

0
6.000.000 VND

1. Sửa lỗi tư duy ngôn ngữ 2. Thực hành bài ngắn 3. Nắm bắt các nguyên tắc

Lộ trình 9 tháng

0
9.000.000 VND

1. Dịch một cuốn sách tùy lĩnh vực 2. Học tra cứu kiến thức 3. Ứng dụng nguyên tắc để dịch sách

Lộ trình 15 tháng

0
15.000.000 VND

1. Dịch thuật sách chuyên nghiệp 2. Xuất bản sách dịch 3. Đưa cuốn sách được dịch ra thị trường

Reviews

0 Rated 0 out of 0 Ratings
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars

Members Info

Danh sách các bạn đã tham gia khóa học

Lộ trình 3 tháng: căn bản

0
6.000.000 VND

1. Sửa lỗi tư duy ngôn ngữ 2. Thực hành bài ngắn 3. Nắm bắt các nguyên tắc

Lộ trình 9 tháng

0
9.000.000 VND

1. Dịch một cuốn sách tùy lĩnh vực 2. Học tra cứu kiến thức 3. Ứng dụng nguyên tắc để dịch sách

Lộ trình 15 tháng

0
15.000.000 VND

1. Dịch thuật sách chuyên nghiệp 2. Xuất bản sách dịch 3. Đưa cuốn sách được dịch ra thị trường